Struktura organizacyjna w KPP Gostyń - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

  1.  Kierownictwo
Komendant Powiatowy Policji
I Zastępca Komendanta Powiatowego
 
  2.  Wydział Kryminalny
Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą
Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową
Zespół Techniki Kryminalistycznej
 
  3.  Wydział Prewencji
Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii
Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
Zespół Dyżurnych
Rewir Dzielnicowych w Gostyniu
- Jednoosobowe Stanowisko ds. Kryminalnych
- Zespół Prewencji
 
  4. Posterunek Policji w Borku Wlkp.
 
  5. Posterunek Policji w Krobi
 
  6. PosterunekPolicji w Poniecu
 
  7. Wydział Ruchu Drogowego
 
  8. Zespół Prezydialny
 
  9. Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia
 
10.  Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki
 
11.  Kancelaria Tajna
 
12. Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacji Niejawnych i Kontroli
 
13. Jednoosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
 
14. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

Metryczka

Data publikacji 10.09.2009
Data modyfikacji 04.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Myszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Myszkiewicz KPP Gostyń
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Myszkiewicz
do góry