Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 roku w KPP w Gostyniu - Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 roku w KPP w Gostyniu

1) Zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa wielkopolskiego:
 
W dniu 16 marca 2012 roku - kontrola sanitarna  pod względem higieny pracy oraz higieny środowiska.
 
2) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu:
 
W dniu 23 października czynności nadzorcze w zakresie realizacji zadań w obszarze prewencji kryminalnej i z zakresu realizacji prcedury "Niebieskie Karty"
 
3) Sędzia Sądu Okręgowego z Poznania:
 
W dniu 20 listopada 2012 roku - Wizytacja pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia KPP w  Gostyniu dot. legalności i prawidłowości zatrzymań, prawidłowości
 
rozmieszczania osadzonych w pomieszczeniach w sposób niezbędny dla utrzymania porządku i zapobiegania wzajemnej demoralizacji, stan zabezpieczenia technicznego i wyposażenia pomieszczeń, w których
 
przebywają osadzeni.
 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 roku w KPP w Gostyniu

1) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

W dniach 28-30.01.2013 r. kontrola pod kątem prawidłowości gospodarowania funduszem operacyjnym w KPP w Gostyniu w 2012 roku.

2) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

W dniach 25.04. do 17.05.2013 roku kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 roku w KPP w Gostyniu

 

1) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

W dniach 17-21.02.2014 roku kontrola w zakresie bezpieczństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych i fizycznej ochrony informacji niejawnych.

2) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

W dniu 04.04.2014 roku kontrola w zakresie sprawowania kontroli nad osadzonymi, zatrzymanymi oraz pełnienia nadzoru słuzbowego nad policjantami pełniacymi służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.

3) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

W dniu 14.04.2014 roku kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych

4) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Poznań

W dniach 09.06. do 22.08.2014 roku konatrola w zakresie poszukiwania osób zaginionych

5) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

W dniach 25.08 do 12.09.2014 roku kontrola w zakresie organizacji funkcjonowania kiancelarii tajnej, oznaczenia i obiegu informacji niejawnych, oraz prawidłowości prowadzenia postepowań sprawdzających.

6) Sędzia Sądu Okręgowego z Poznania

W dniu 9 grudnia 2014 roku - Kontrola legalności i prawidłowości osadzeń osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia.
 
 
Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku w KPP w Gostyniu
 
1) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 
W dniu 21 maja 2015 roku kontrola w zakresie zagadnienia prowadzonych poszukiwań osób

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2009
Data modyfikacji 25.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Myszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Myszkiewicz KPP Gostyń
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Myszkiewicz
do góry